Kontaktujte nás

IdealBau Slovensko, s.r.o.
Palackého 85/5
911 01, Trenčín

Kontakt
+421 915 394 943
info@idealbau.sk

projektovú dokumentáciu zasielať na:
idealbau.sk@gmail.com

Kontaktná osoba
Meliš Jakub
+421 915 394 943
melis@idealbau.sk

Fakturačné údaje

IdealBau Slovensko, s.r.o.
Palackého 85/5
911 01, Trenčín

IČO: 50 244 434
DIČ: 2120256336
ORSR: vložka č. 32994/R

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.u.: SK76 0900 0000 0051 1203 3950


Upozornenie: Naši pracovníci majú povinnosti aj mimo kanceláriu, preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás o približnom čase osobnej návštevy vopred informovali na tel. čísle +421 915 394 943. Takto zabezpečíme, aby boli naši pracovníci vo Vami zvolenom čase v kancelárii prípravení Vám pomôcť.