Naše služby

Výkopové práce

Výkopové práce realizujeme do rôznych šírok a hĺbok základových pásov a jám pre všetky typy rodinných domov a občianskych vybaveností.

Inžinierske siete

Okrem realizácie obytných stavieb a ich súčastí budujeme aj napojenia týchto objektov na inžinierske siete, t.j. kanalizačné, vodovodné, plynovodné a elektrické prípojky v zmysle platných noriem a predpisov.

Zakladanie

Podľa projektovej dokumentácie zhotovujeme rôzne druhy zakladaní stavieb od klasických základových pásov a pätiek, základových dosiek až po špeciálne zakladanie na pilótach.

Hrubá stavba

Ponúkame murovacie práce zo všetkých druhov stavebných materiálov (tehla, pórobetón) až po betónové konštrukcie. Betónové monolitické konštrukcie debníme systémovým debnením.

Strechy

V zmysle projektovej dokumentácie zhotovujeme klasické strešné konštrukcie, drevené krovy s pokládkou krytiny s príslušenstvom, až po obrátené ploché strechy z PVC fólií.

Výplne otvorov

V subdodávke pre Vás zhotovíme podľa Vašich nárokov výplne otvorov (okien, vonkajších dverí) z plastu, dreva, hliníku či z kombinácií týchto materiálov.

Kúrenie

Dodávame všetko od klasického vykurovacieho systému z vykurovacích telies až po obľúbené podlahové kúrenie či objavované stenové kúrenia.

Zdravotechnika

Okrem ležatej kanalizácie v základovej doske zhotovujeme zdravotechniku domového odpadu, vodovodu a plynoinštalácií, ako aj prípojky inžinierskych sietí až po priame pripojenia na jestvujúce inžinierske siete.

Elektroinštalácia

Zhotovujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov, realizujeme všetky druhy silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, prípojky a napojenia, kompletáciu elektroinštalácií, montáž vypínačov, zásuviek a svietidiel.

Omietky

Zákazník má na výber medzi najžiadanejšími sadrovými gletovanými omietkami až po klasické vápennocementové šúchané omietky.

Potery

Poterárske práce sú dôležitou súčasťou našej ponuky, kde predmetné práce robíme od zavlhnutej zmesi do rôznych hrúbok v ucelených dilatačných celkoch.

Sadrokartónové konštrukcie

Realizujeme opláštenia interiérových konštrukcií (podkrovia, priečky, podhľady) zo sadrokartónu vrátane vyplnenia strešného plášťa minerálnou vlnou.

Obklady a dlažby

Okrem klasických keramických obkladov a dlažieb sa špecializujeme aj na rôzne typy kamenných prírodných obkladov až po obklady z umelého kameňa.

Zatepľovanie budov

Pri zatepľovaní budov sa používajú dva hlavné typy - a to z minerálnej vlny alebo polystyrénu. Ponúkame oba systémy so správnym návrhom finálnej tenkovrstvej omietky a paropriepustnosti k použitému systému.

Oplotenia

Ponúkame oplotenia z poplastovaných pletív, rezné murivá, kamenné múry, betónové tvárnice, omietané ploty - podľa Vášho vkusu, požiadaviek a nárokov.